Finalister - Region Nord

BEST TRACTION: ON-RAILS

On-rails är ett portabelt takräcke för bilar med öppna tak-rails. Med On-rails kan du snabbt och enkelt transportera dina skidor och stavar, fiskespön, åror och andra långa föremål.

GAME CHANGER: NORDIC SKICROSSER

Nordic SkiCrosser är den första träningsmaskinen i världen vars rörelsemönster efterliknar hela rörelsen vid klassisk längdskidåkning såsom diagonal, stakning och stakning med frånskjut. Tekniken som nyligen lanserats är världsunik och patentsökt.

IMPACT MAKER: TEAMPAY

TeamPay hjälper föreningar att öka inkomster genom att digitalisera affärsprocesserna för tryggare och enklare betalningar, minskat svinn och ökad försäljning.

STUDENT SUPERSTART: ARBOREAL

Skogliga mätningar gör att användaren gör digitala mätningar i realtid av skog med sin telefon. Snabbt, enkel, digitalt och med hög noggrannhet. Slipper papper och manuella verktyg.

VENTURE CUP WILD CARD: TRÄNING PÅ RECEPT

Träning på Recept erbjuder förebyggande och sjukdomsanpassade träningsvideor för såväl individer, patientgrupper som organisationer. I samtliga program tränar man online tillsammans med läkare och fysioterapeuter på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.

Finalister - Region Öst

BEST TRACTION: NORDIC PSYCHOLOGY

Nordic Psychology är ett Stockholmsbaserat produktbolag inom Health Tech, med visionen att revolutionera framtidens psykologiska behandlingar. NP erbjuder helhetslösningar inom VR-behandling till privat och offentlig sjukvård, med behandlingsprogram för fobier, beroenden, stress, ätstörningar och fysioterapi.

GAME CHANGER: APPSTORE FOR R&D

Idén är en digital affär där forskare och utvecklare kan köpa färdiga analysprogram där de lätt kan stoppa in sina stora mängder data och göra komplexa analyser av dem. Programmen besparar forskarna tid och pengar som annars hade gått till att själv programmera dessa eller beställa dem från en dyr programmerings firma. Resurserna som sparas kan läggas på den faktiska forskningen och utvecklingen och det är den bakomliggande drivkraften bakom Stardots.

STUDENT SUPERSTART: IMAGILABS

imagiLabs gör kodning kul för tonårsflickor. En community där tjejer mellan 12-16 år blir kreativa med mobila verktyg och prylar anpassade genom programmering. Genom gamification, strävar vi efter att träna och förbereda morgondagens ledare som kommer att forma framtiden för innovation.

VENTURE CUP WILD CARD: ENDOMETRIX

Endometrix är ett diagnostiskt patientstöd, en app med en unik algoritm för maskininlärning. Analys av loggade symtom, behandlingar och hälsoinsatser ger underlag för smartare och effektivare vård. Med projektet ämnar vi samla in mer data för att träna upp och validera algoritmen samt bidra till ökad medvetenheten om endometrios.

Finalister - Region Väst

BEST TRACTION: VECTORIZEMOVE

VectorizeMove är världens första pålitliga, lättanvända tjänst som analyserar gång i vardagen (av både människor & djur) med bärbara enheter & robusta algoritmer. Det möjliggör att upptäcka rörlighetsproblem mycket tidigt, verifiera behandlingens effektivitet, följa upp återhämtningen.

GAME CHANGER: ENERYIELD

Eneryields lösning baseras på machine learning som automatiskt kan förutspå, klassificera och analysera elkvalitet. Innovationen möjliggör analys som kan användas för t.ex. planering av nät eller styrning av hårdvara. Affärsidén främjar digitaliseringen av världens elnät.

IMPACT MAKER: HELIOS INNOVATIONS

Helios innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten. Industrier använder ca 60% av allt sötvatten i Sverige så ifall de kan bli mer självförsörjande räcker vattnet till oss människor.

STUDENT SUPERSTART: AMFERIA

Amferia har utvecklat ett plåster som förhindrar uppkomsten av infektioner i sår. Plåstret är aktivt mot alla typer av bakterier inklusive de som är resistenta mot antibiotika. Målet är att minska antalet infektioner generellt samtidigt som användandet av antibiotika kan minskas.

VENTURE CUP WILD CARD: SLEEPCURE

SleepCure är första hjälpen vid sömnproblem. SleepCure är en app-baserad sömncoach baserad på existerande vetenskap. En skalbar lösning på ett globalt hälsoproblem, så att människor med sömnproblem kan få effektiv hjälp direkt när dem behöver det.

Finalister - Region Syd

GAME CHANGER: HEROSIGHT

Med HeroSights Augmented-Reality-mjukvara som ett pedagogiskt verktyg blir det enklare att genomföra simuleringsträning i akutsjukvård. Detta, i kombination med automatisk mätbarhet, gör det möjligt att öva realistiskt i alla miljöer när det bäst passar verksamheten.

IMPACT MAKER: MEDARCA

MEDARCA minskar kostnaden för medicinhantering och och frigör värdefull tid för vårdpersonalen med ett skåp som automatiserar delar av medicinhanteringen i äldrevården.

STUDENT SUPERSTART: INNOVOSENS

Innovosens utvecklar teknik för övervakning av blodsockernivåer genom mätningar av bl a svett och andra komponenter, som inte kräver blodprovstagning.

VENTURE CUP WILD CARD: ON POINTIFY

Ett digitalt mötesverktyg och en metodik för projektledning, som är fostrande och skapar framdrift.